182/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 30 december 2002 om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1285/2002) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Lagens 23 § 2 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 23 § 5 mom. gäller till och med den 31 december 2012.Denna lag träder i kraft den 4 april 2008.

RP 11/2008
JsUB 1/2008
RSv 15/2008

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.