181/2008

Given i Helsingfors den 28 mars 2008

Lag om temporär ändring av 22 § i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen av den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 22 § 1 mom., sådant det lyder i lag 718/1999, som följer:

22 §
Åtgärder som kan finansieras

I fråga om de övriga främjande åtgärder som avses i 1 § 2 mom. 4 punkten kan finansiering beviljas för

1) utarbetande av verkställighetsutredningar enligt 3 §,

2) bekämpning av rotticka,

3) rättande av oförutsedda fel,

4) ersättande av skador,

5) försöks- och utredningsverksamhet som främjar en hållbar skötsel och användning av enskilda skogar, samt

6) flisning av energivirke som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten.Denna lag träder i kraft den 4 april 2008 och gäller till och med den 31 december 2012.

RP 11/2008
JsUB 1/2008
RSv 15/2008

Helsingfors den 28 mars 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.