158/2008

Given i Helsingfors den 12 mars 2008

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 20 december 2006 om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1201/2006) 1 § 8 och 9 punkten som följer:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är


8) beslut enligt 8 § 2 mom. i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986), 184 euro i avgift, och beslut där det konstateras att de kompletterande högskolestudier som fordrats i ett tidigare beslut har genomförts, 35 euro i avgift,

9) beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt 13 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), 184 euro i avgift, och beslut där det konstateras att de kompensationsåtgärder som fordrats i ett tidigare beslut har fullgjorts, 35 euro i avgift,Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

Helsingfors den 12 mars 2008

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.