134/2008

Given i Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens presidents förordning om ändring av 14 § i förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av statsministern,

ändras i förordningen av den 11 september 1942 angående instiftande av Finlands Lejons orden (747/1942) 14 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 983/1943, som följer:

14 §

Ordensinsignierna jämte ordensdiplom tillställs utländska medborgare utan lösen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

De ordensinsignier som inte återställts när denna förordning träder i kraft behöver inte återställas.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.