119/2008

Given i Helsingfors den 29 februari 2008

Lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) en ny 127 a § som följer:

12 kap.

Övervakning, påföljder och avgörande av tvister

127 a §
Övervakning som gäller Europeiska gemenskapens roamingförordning

Vad som bestäms i 119―121, 121 a och 123―127 § gäller också tillsyn över iakttagandet av, påföljder vid brott mot och avgörande av tvister med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008 och gäller till och med den 30 juni 2010.

RP 169/2007
KoUB 1/2008
RSv 4/2008
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 717/2007; EGT nr L 171, 29.6.2007, s. 32

Helsingfors den 29 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.