99/2008

Given i Helsingfors den 13 februari 2008

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2008

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2008 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2008 används följande utdelning:

Statsskatt 33,66 %
Kommunalskatt 57,11 %
Kyrkoskatt 3,33 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
― sjukvårdspremie 3,93 %
― dagpenningspremie 1,97 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2008 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2006 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2008. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2008 och den 1 januari 2007. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2008 och den 1 januari 2007 och kyrkoskattprosenten för 2008.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den debiterade kommunalskatt och den debiterade kyrkoskatt på följande sätt:

Kommun och evangelisk-lutherska församling Nedsättning av kommunalskatt, euro Nedsättning av kyrkoskatt, euro
Brändö 83 547 9 283
Eckerö 139 833 15 537
Finström 413 335 39 635
Föglö 89 463 10 525
Geta 63 797 6 035
Hammarland 214 557 22 718
Jomala 586 228 51 726
Jämsä 1 039 142
Jämsä-Kuorevesi 81 130
Kumlinge 61 281 6 625
Kökar 48 452 5 238
Lemland 276 956 27 696
Lumparland 68 570 6 301
Mariehamn 1 917 200 149 781
Nådendal 245 000 17 000
Saltvik 273 173 28 924
Sottunga 22 645 2 588
Sund 174 640 18 880
Vårdö 66 483 7 598
Kommun och evangelisk-lutherska församling Förhöjning av kommunalskatt euro Förhöjning av kyrkoskatt euro
Orivesi 1 039 142 81 130
Rikssvenska Olaus Petriförsamlingen 192 000
4 §

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2008.

Helsingfors den 13 februari 2008

Finansminister
Jyrki Katainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.