97/2008

Given i Helsingfors den 14 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 januari 2007 om nationellt stöd till södra Finland 2007 (27/2007) 19 § 1 mom. som följer:

19 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utgående från genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager den 15 oktober 2007, den 15 november 2007 och den 14 december 2007, av den lagervolym som berättigar till stöd beviljas högst till följande belopp:

Produktion av färskvaror
Lagertyp euro/m3
Maskinellt kylda lager 11,0
Övriga lager 6,8
Kontraktsproduktion för industrin
Lagertyp euro/m3
Maskinellt kylda lager 9,5
Övriga lager 5,6


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2008.

Helsingfors den 14 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.