95/2008

Given i Helsingfors den 14 februari 2008

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

fogas till 5 § i statsrådets förordning av den 12 oktober 2006 om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd (887/2006), sådan den lyder i förordning 212/2007, ett nytt 3 mom. som följer:

5 §
Värdet av tilläggsdelen för sockerbeta

Värdet av tilläggsdelen för sockerbeta för stödår 2008 fås genom att multiplicera värdet av den i 1 mom. avsedda tilläggsdelen för sockerbeta för stödår 2006 med talet 1,435.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 februari 2008

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.