89/2008

Given i Helsingfors den 15 februari 2008

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Rumänien om gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar och om internationell utsläppshandel

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern, föreskrivs:

1 §

Den i Bryssel den 17 december 2006 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Rumäniens regering om gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar och om internationell utsläppshandel, som godkänts av republikens president den 23 november 2007 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 18 januari 2008, är i kraft från den 17 februari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2008.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 25/2008)

Helsingfors den 15 februari 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.