76/2008

Given i Helsingfors den 31 januari 2008

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 1022/2007, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

centralkriminalpolisen,

skyddspolisen,

rörliga polisen,

Polisyrkeshögskolan,

Polisens teknikcentral,

Räddningsinstitutet,

nödcentralsverket,

Brandskyddsfonden,

Migrationsverket,

förläggningar för asylsökande,

förvarsenheten för utlänningar,

minoritetsombudsmannens byrå,

diskrimineringsnämnden,

gränsbevakningsväsendet,

inrikesförvaltningens servicecentral,

Förvaltningens IT-central,

Suomen Erillisverkot Oy.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2008

Inrikesminister
Anne Holmlund

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.