72/2008

Given i Helsingfors den 4 februari 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras 42 § i arbets- och näringsministeriets arbetsordning av den 2 januari 2008 (5/2008) som följer:

42 §
Ärenden som avgörs av understatssekreterare, avdelningschefer, enhetschefer eller av tjänstemän som dessa förordnat

Understatssekreterare, avdelningschefer, enhetschefer eller tjänstemän som dessa förordnat avgör ärenden som gäller

1) givande av utlåtande i frågor som hör till enhetens, avdelningens eller gruppens verksamhetsområde,

2) fördelning av anslag som hör till enhetens, avdelningens eller gruppens verksamhetsområde eller har ställts till dess förfogande, fattande av ett utgiftsbeslut och godkännande av de utgifter som dessa föranleder,

3) godkännande av de inkomster som hör till enhetens, avdelningens eller gruppens verksamhetsområde eller delegering av detta,

4) placering av enhetens eller avdelningens personal i grupper.


Denna förordning träder i kraft den 6 februari 2008.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets arbetsordning av den 27 januari 2006 (89/2006) jämte ändringar samt arbetsministeriets arbetsordning av den 5 februari 2007 (120/2007) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 februari 2008

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.