56/2008

Given i Helsingfors den 15 januari 2008

Försvarsministeriets förordning om de allmänna begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2010–2013

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 4 mom. i värnpliktslagen av den 28 december 2007 (1438/2007):

1 §

De värnpliktiga som har förordnats till beväringstjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet år 2010, 2011, 2012 eller 2013 ska infinna sig för att fullgöra sin tjänstgöring i enlighet med ett förordnande som de ska ges separat den 11 januari 2010, den 12 juli 2010, den 10 januari 2011, den 11 juli 2011, den 9 januari 2012, den 9 juli 2012, den 7 januari 2013 eller den 8 juli 2013.

Om inget annat anges i det förordnande som avses i 1 mom., ska den värnpliktige infinna sig för tjänstgöring senast klockan 16.00 den föreskrivna dagen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Helsingfors den 15 januari 2008

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Föredragande
Marja-Leena Härkönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.