21/2008

Given i Helsingfors den 10 januari 2008

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om förfarandet vid val till sametinget

I enlighet med justitieministeriets beslut

fogas till justitieministeriets förordning av den 3 november 2006 om förfarandet vid val till sametinget (965/2006) en ny 7 a § som följer:

7 a §

Valhandlingar och övrigt material som använts vid val till sametinget ska förvaras så att datasekretessen är tryggad. Bestämmelser om varaktig förvaring av handlingar finns i 8 § i arkivlagen (831/1994). Andra handlingar förvaras tills nästa val har förrättats. Tillståndsansökningar och svar på dem samt skriftliga förordnanden förvaras dock den tid som valnämnden bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 21 januari 2008.

Helsingfors den 10 januari 2008

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Mirja Kurkinen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.