Ursprungliga författningar: 2007

1050/2007
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna
1049/2007
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
1048/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 19 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
1047/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1046/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
1045/2007
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
1044/2007
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1043/2007
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
1042/2007
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
1041/2007
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1040/2007
Statsrådets förordning om vissa avgifter för livsmedelstillsyn
1039/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande av husdjursavelsorganisationer
1038/2007
Inrikesministeriets beslut om placeringsorterna för polisinrättningarna och deras servicebyråer
1037/2007
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1036/2007
Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om häradsindelningen
1035/2007
Statsrådets förordning om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 2008
1034/2007
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2007
1033/2007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen av tjänster som alltid besätts för viss tid
1032/2007
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
1031/2007
Statsrådets förordning om distrikten för polisinrättningarna i häradena
1030/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
1029/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
1028/2007
III tilläggsbudgeten för 2007
1027/2007
Lag om säkerställande av patientsäkerheten vid arbetskonflikt inom hälso- och sjukvården
1026/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands vassbukskvot år 2007 samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av riktat fiske efter vassbuk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
1025/2007
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter och som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
1024/2007
Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
1023/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
1022/2007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet
1021/2007
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1020/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland och om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Danmark om frihandel mellan Finland och Grönland
1019/2007
Lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket
1018/2007
Lag om överföring av vissa personer och tjänster till finansministeriet
1017/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om farkostregistret
1016/2007
Lag om ändring av 3 § i lagen om vissa personregister vid magistraterna
1015/2007
Lag om ändring av 6 och 45 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
1014/2007
Lag om ändring av 6 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten
1013/2007
Lag om ändring av 47 a och 84 § i lagen om förmyndarverksamhet
1012/2007
Lag om ändring av 7 b och 9 § i lagen om hemkommun
1011/2007
Lag om ändring av 2 § i befolkningsdatalagen
1010/2007
Lag om ändring av 14 § i namnlagen
1009/2007
Lag om ändring av 20 § i lagen om faderskap
1008/2007
Lag om ändring av 20 kap. 9 a § i ärvdabalken
1007/2007
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket
1006/2007
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1005/2007
Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
1004/2007
Lag om ändring av 13 a § i lagen om statsandelar till kommunerna
1003/2007
Lag om ändring av 19 § i lagen om försök med samarbete inom regioner
1002/2007
Lag om ändring av 9 och 10 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform
1001/2007
Lag om ändring av kommunindelningslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.