1506/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Det i Jerevan den 16 oktober 2006 ingångna avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, som godkänts av riksdagen den 14 september 2007 och godkänts av republikens president den 5 oktober 2007 samt beträffande vilket noterna för dess godkännande utväxlats den 30 november 2007, träder i kraft den 30 december 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 5 oktober 2007 om godkännande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (884/2007) träder i kraft den 31 december 2007.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 120/2007)

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.