1502/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av benämningen gårdsvin

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 7 juni 1995 om användning av benämningen gårdsvin (851/1995) 2 § 1 mom. 3 punkten, som följer:

2 §
Definitionen på gårdsvin och råämnena

Gårdsvin skall vara fruktvin som framställts enbart genom jäsning och


3) i vars framställning använts bär och frukter samt aromgivande växtdelar vilka härstammar från en växtzon inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vars karakteristiska drag genereras norr om den sextionde nordliga breddgraden,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.