1501/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/1978) 1 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1457/2006, som följer:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgift är följande:

1) hos privata arbetsgivare

a) 2,771 procent i avgiftsklass I,

b) 4,971 procent i avgiftsklass II,

c) 5,871 procent i avgiftsklass III,

2) 3,821 procent för övriga arbetsgivare.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Förordningen tillämpas första gången på arbetsgivares socialskyddsavgift som betalas på basis av lön som utbetalas 2008.

Helsingfors den 27 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.