1500/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om accis på flytande bränslen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

fogas till förordningen av den 31 december 1994 om accis på flytande bränslen (1547/1994) nya 6 b och 6 c § som följer:

6 b §

Skattefri flygpetroleum kan överlåtas från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager för luftfart.

Skattefri flygbensin kan överlåtas från en auktoriserad lagerhållares skattefria lager till försvarsmakten för luftfart. Försvarsmakten ska lagra den flygbensin som anskaffats skattefritt i en separat tank så att inte bränsle ur denna tank överlåts för privat nöjesflygning.

6 c §

I de fall som avses i 6 a § 1 mom. och 6 b § kan en auktoriserad lagerhållare överlåta bränslen till en annan auktoriserad lagerhållare så att bränslena levereras direkt ur den förstnämnda lagerhållarens skattefria lager till ett fartyg eller för luftfart.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 27 december 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Minna Upola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.