1499/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Statsrådets förordning om fastställande år 2008 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004, som följer:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1―3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 7 360 euro årligen när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 29 520 euro årligen när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 36 480 euro årligen när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna förordning tillämpas när ersättning för inkomstförlust bestäms år 2008.

Helsingfors den 27 december 2007

Minister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.