1498/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 29 december 2006 om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1448/2006) 4 § 1 punkten samt

ändras 2 § 1 punkten och 14 § som följer:

2 §
Direktionens uppgifter

Direktionen har utöver vad som föreskrivs i lagen till uppgift att

1) besluta om utbildningscentralens riktlinjer för verksamheten samt förhandlingsmål i resultatförhandlingar som förs med Brottspåföljdsverket,


14 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet beviljas direktören av Brottspåföljdsverket och andra tjänstemän av direktören.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 27 december 2007

Minister
Astrid Thors

Regeringsrådet
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.