1462/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 51 § 2 mom., 52 § 4 mom. och 53 § 3 mom. i civiltjänstlagen av den 28 december 2007 (1446/2007):

1 §
Arbetsresor

Civiltjänstgöraren ska lägga fram en nödvändig utredning av kostnaderna för arbetsresor mellan den inkvartering som civiltjänstgöringsplatsen har anvisat och civiltjänstgöringsplatsen. Resekostnaderna ersätts enligt kostnaderna för anlitande av det förmånligaste allmänna fortskaffningsmedlet.

2 §
Tjänstgöringsresor

Civiltjänstgöraren ska lägga fram en utredning av kostnaderna för en resa för arbetsintervju enligt 52 § 2 mom. i civiltjänstlagen. Ett intyg från civiltjänstgöringsplatsen om intervjubesöket och utredningen av resekostnaderna lämnas till civiltjänstcentralen.

3 §
Fri permissionsresa i Finland

Antalet fria permissionsresor i Finland enligt 53 § i civiltjänstlagen är 39 resor.

4 §
Fri permissionsresa utomlands

Antalet fria permissionsresor utomlands enligt 53 § i civiltjänstlagen är

1) för civiltjänstgörare som är bosatta i Norden fyra resor,

2) för civiltjänstgörare som är bosatta någon annanstans i Europa tre resor,

3) för civiltjänstgörare som är bosatta utanför Europa två resor.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 28 december 2007

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Överinspektör
Inka Douglas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.