1452/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 3 kap. 4 § i fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fängelselagen av den 23 september 2005 (767/2005) 3 kap. 4 § 2 mom. som följer:

3 kap.

Beräkning av strafftid

4 §
Sammanräkning av fängelsestraff på viss tid och förvandlingsstraff

Undantagsbestämmelser om civiltjänstgöringsbrott finns i civiltjänstlagen (1446/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 jaunari 2008.

RP 140/2007
AjUB 9/2007
RSv 132/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.