1442/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/1983) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1012/1995, som följer:

2 §

Såsom militärt rättegångsärende handläggs även åtal mot krigsman för en gärning för vilken straff bestäms i 21 kap. 1―3 eller 5―14 §, 25 kap. 7 eller 8 §, 28, 31―33 eller 35 kap., 36 kap. 1―3 §, 37 kap. 8―10 §, 38 kap. 1―7, 7 a, 7 b, 8 eller 8 a § eller 40 kap. 1―3 eller 5 § i strafflagen (39/1889). Detta förutsätter att gärningen har riktat sig mot försvarsmakten eller mot någon annan krigsman. Såsom militärt rättegångsärende handläggs också åtal för en gärning för vilken straff bestäms i 118 § i värnpliktslagen (1438/2007).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 37/2007
FsUB 1/2007
RSv 110/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.