1435/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 25 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 25 § 2 mom., sådant det lyder i lag 586/2006, som följer:

25 §
Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket har till uppgift att utveckla och erbjuda nationella tjänster för universitetsbiblioteken, de allmänna biblioteken, yrkeshögskolornas bibliotek och specialbiblioteken samt att främja det inhemska och internationella samarbetet på biblioteksområdet. I fråga om Nationalbibliotekets uppgifter gäller också lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 68/2007
KuUB 11/2007
RSv 124/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.