1431/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i företagsinteckningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i företagsinteckningsförordningen av den 30 september 1985 (778/1985) 12 § 1 mom. 6 a-punkten, sådan den lyder i förordning 877/2004, som följer:

12 §

Såsom anmärkningar antecknas i registret


6 a) fusion, delning och flyttning av hemort enligt 10 § 3 mom. i företagsinteckningslagen samt registrering av en filial som i samband därmed inrättas i Finland,Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG; EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1―9

Helsingfors den 28 december 2007

Minister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Pekka Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.