1414/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 2 mom. lagen den 21 januari 2000 om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (45/2000), sådant detta lagrum lyder i lag 426/2007:

1 §

Tiden för ansökan om stöd som avses i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) löper ut den 31 december 2007.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

Helsingfors den 21 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Sirpa Karjalainen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.