1410/2007

Given i Helsingfors den 27 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Strålsäkerhetscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen av den 27 juni 1997 om Strålsäkerhetscentralen (618/1997) 3 och 4 § samt

ändras 2 § och mellanrubriken före den, 6 § 2 mom. och 9 §, av dem den sistnämnda sådan den lyder delvis ändrad i förordning 164/2000, som följer:

Delegationen
2 §

Vid Strålsäkerhetscentralen finns en delegation som har till uppgift att främja samarbetet mellan centralen och dess intressentgrupper.

Delegationen tillsätts av Strålsäkerhetscentralen.

6 §

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på centralen om det inte i arbetsordningen eller i någon annan föreskrift bestämts att någon annan tjänsteman skall avgöra dem.

9 §

Personalen utnämns eller anställs av generaldirektören.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 27 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsrådet
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.