1409/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 2 § i lagen om strålsäkerhetscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/1983) 2 § som följer:

2 §

Strålsäkerhetscentralen leds av en generaldirektör.

Generaldirektören utnämns av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 150/2007
ShUB 21/2007
RSv 96/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.