1386/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 13 § i lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 december 1970 om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling (761/1970) 13 § som följer:

13 §

Vid bifall av en framställning om utlämning ska det som villkor uppställas att straffrättsliga åtgärder inte får riktas mot den som ska utlämnas och att han eller hon inte får vidareutlämnas på grund av brott. På framställning av det mottagande nordiska landet kan det beviljas tillstånd till en avvikelse från villkoret med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna (1383/2007). Om framställningen gäller vidareutlämning till en annan stat än ett nordiskt land, iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) och i lagen om utlämning för brott (456/1970).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 51/2007
LaUB 8/2007
RSv 101/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.