1385/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 34 och 67 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 2003 om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003) 34 § 2 mom. samt

ändras 67 § 2 mom. som följer:

67 §
Avräkning av tiden för frihetsberövande

Om utlämningen till Finland sker för verkställighet av ett straff, ska den verkställighetsansvarige vid regionfängelset avräkna tiden för frihetsberövande som beror på utlämningsförfarandet från det frihetsstraff som den utlämnade ska avtjäna, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 6 kap. 13 § i strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 51/2007
LaUB 8/2007
RSv 101/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.