1377/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1327/2006, som följer:

18 §
Statsandel för kommunernas driftskostnader för social- och hälsovården

Kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården fördelas 2008―2011 mellan kommunerna och staten så att kommunernas andel av de kostnader som bestäms enligt denna lag är 67,26 procent och statens andel 32,74 procent.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

År 2008 höjs dessutom statsandelen för driftskostnaderna inom social- och hälsovården med 3,43 euro per invånare för främjande av lönesystem med anknytning till kommunernas resultatprojekt. Ökningen betalas till kommunerna i en post senast den 11 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 83/2007
RP 155/2007
FvUB 13/2007
RSv 131/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.