1376/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996) 27 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1320/2006, som följer:

27 §
Belopp som ligger till grund för allmän statsandel

Den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2007 och 2008 minskas med 0,96 euro per invånare för finansiering av kostnaderna för utvecklande av statens och kommunernas gemensamma datasystem. Den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2008―2010 minskas med 0,37 euro per invånare för finansiering av myndighetsradionätet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 83/2007
RP 155/2007
FvUB 13/2007
RSv 131/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.