1345/2007

Given i Helsingfors den 20 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2008

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 13 september 2007 om resurser för social- och hälsovården år 2008 (855/2007) 1―7 § och

fogas till förordningen en ny 9 § som följer:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 15 404 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård € hälsovård €
0–6-åringar 5 931,23 721,07
7–64-åringar 291,63 822,39
65–74-åringar 781,55 1 943,12
75–84-åringar 4 712,66 3 748,02
personer som fyllt 85 år 13 129,18 6 505,61
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunen är 525,26 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 47,91 euro.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt servicebehovet hos gravt handikappade är 14,28 euro per kommuninvånare.

5 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt behovet av barnskydd är 40,36 euro per kommuninvånare.

6 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 355,29 euro per kommuninvånare.

7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 973,52 euro per kommuninvånare.

9 §

Den ökning av statsandelen som betalas för främjande av lönesystem med anknytning till kommunernas resultatprojekt är 3,43 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 20 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Kanslichef
Kari Välimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.