1298/2007

Givet i Helsingfors den 21 december 2007

Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet

När handels- och industriministeriets och arbetsministeriets verksamhet upphör och arbets- och näringsministeriet inleder sin verksamhet genomför Republikens President följande ändringar i statsrådet med verkan från och med den 1 januari 2008:

befriar minister Reijo Mauri Matias Pekkarinen från uppdraget att vara handels- och industriminister och att såsom minister behandla ärenden som hör till inrikesministeriets ansvarsområde samt förordnar honom till näringsminister,

befriar minister Tarja Anneli Cronberg från uppdraget att vara arbetsminister i arbetsministeriet och förordnar henne till arbetsminister i arbets- och näringsministeriet,

befriar migrations- och Europaminister Astrid Thors från att såsom minister behandla ärenden som hör till arbetsministeriets ansvarsområde samt

befriar social- och hälsovårdsminister Liisa Marja Hyssälä från att såsom minister behandla ärenden som hör till arbetsministeriets ansvarsområde.

Dessutom befriar Republikens President

förvaltnings- och kommunminister Mari Johanna Kiviniemi från att såsom minister behandla ärenden som hör till inrikesministeriets ansvarsområde samt

omsorgsminister Paula Sinikka Risikko från att såsom minister behandla ärenden som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.