1258/2007

Given i Helsingfors den 14 december 2007

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 20 december 2006 om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1201/2006) 1 § 14 och 15 punkten samt

fogas till 1 § nya 16, 17 och 18 punkter som följer:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är


14) intyg om motsvarande språkkunskaper enligt 14 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), 90 euro i avgift,

15) bedömning enligt 17 § i medborgarskapslagen (359/2003), utförd av den som utfärdar intyg över språkexamen, av nivån på språkkunskaper som visats genom annan skolutbildning eller på något annat sätt, 90 euro i avgift,

16) deltagande i examen för auktoriserade translatorer enligt 7 § i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007), 210 euro i avgift,

17) intyg över auktorisation, som utfärdas

a) i ett sådant fall som avses i 3 § 1 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 35 euro i intygsavgift,

b) i ett sådant fall som avses i 3 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 50 euro i intygsavgift,

c) i ett sådant fall som avses i 2 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 80 euro i intygsavgift, samt

18) behandling av ett rättelseyrkande enligt 21 § 2 mom. i lagen om auktoriserade translatorer, 50 euro i behandlingsavgift, som dock återbetalas om yrkandet förkastas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 14 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.