1256/2007

Given i Helsingfors den 18 december 2007

Arbetsministeriets förordning om behöriga förläggningar när det gäller att hjälpa offer för människohandel

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 b § 1 mom. i lagen av den 9 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999), sådan den lyder i lag 1269/2006:

1 §
Behöriga förläggningar när det gäller att hjälpa offer för människohandel

Behöriga förläggningar när det gäller att hjälpa offer för människohandel är förläggningarna i Joutseno och Uleåborg.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 18 december 2007

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Specialplanerare
Tero Mikkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.