1255/2007

Given i Helsingfors den 17 december 2007

Försvarsministeriets förordning om ändring av 12 § i försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets arbetsordning av den 19 juni 2003 (585/2003) 12 § 2 mom. 11 punkten samt

fogas till 12 § 2 mom. en ny 12 punkt som följer:

12 §
Resurspolitiska avdelningen

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller


11) fastighetsförvaltningen,

12) Försvarsförvaltningens servicecentral.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2007

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.