1246/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilagorna 2 och 5 i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 28 november 1995 om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995), sådana de lyder i förordning 185/2007, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Minna Suokko

Bilaga 2

Farliga djursjukdomar

1) Aujeszky-sjuka (pseudorabies)

2) BSE (bovin spongiform encefalopati) hos nötkreatur

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) ebola

5) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

6) EHN-sjuka hos fisk (epizootic haematopoietic necrosis)

7) EUS-sjuka hos fisk (epizootic ulcerative syndrome)

8) brucellos (Brucella abortus, Br. melitensis, Br. ovis, Br. suis)

9) bovin tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis)

10) mjältbrand (anthrax)

11) rabies

12) rots (malleus)

13) TSE (transmissibel spongiform encefalopati) hos får och getter

14) TGE (transmissible gastroenteritis) hos svin

15) Teschen-sjuka

Bilaga 5

Andra smittsamma djursjukdomar, som skall anmälas omedelbart

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter

1) apkoppor

2) infektion med Brucella canis

3) leptospiros

4) infektion med paramyxo 1-virus hos fåglar

5) Q-feber

6) West Nile Fever

7) frasbrand (Clostridium chauvoei)

8) andra smittsamma djursjukdomar som tidigare inte har påträffats i Finland

Sjukdomar hos nötkreatur

9) infektion med Campylobacter fetus ssp. venerealis

10) infektion med Parafilaria bovicola

11) infektion med Trichomonas foetus

Sjukdomar hos svin

12) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

13) PED (porcine epidemic diarrhea)

14) PRCV (porcine respiratory corona virus)

15) svininfluensa

16) klinisk PMWS (post-weaning multisystemic wasting syndrome)

Sjukdomar hos häst17) CEM-sjuka (Taylorella equigenitalis)

18) hästskabb (Sarcoptes equi)

19) piroplasmos

20) smittsam kastning (Salmonella abortus equi)

Sjukdomar hos får och getter

21) enzootisk abort (Chlamydofila psittaci)

22) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis)

23) fårskabb (Psoroptes ovis)

24) infektion med Mycoplasma capricolum eller Mycoplasma mycoides var. mycoides

25) pulmonär adenomatos

26) smittsam juverinflammation (Mycoplasma agalactiae)

Sjukdomar hos fjäderfä

27) IB (avian infectious bronchitis)

28) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

29) psittakos (Chlamydofila psittaci)

Sjukdomar hos bin

30) lilla kupskalbaggen (Aethina tumida)

31) Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps spp.)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.