1240/2007

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 2007

Skattestyrelsens beslut om utredningen som avses i 209 m § i mervärdesskattelagen

Skattestyrelsen har med stöd av 209 m § i mervärdesskattelagen den 30 december 1993 (1501/93) bestämt:

1 §

Fakturor och verifikationer som anknyter till en fastighetsinvestering samt utredningar som avses i 103 § 2 mom., 209 g § och 209 i § i mervärdesskattelagen kan efter den tid som anges i 209 j § 3 mom. ersättas med en utredning varav framgår:

1) datum för utredningen;

2) namn på, adress och FO-nummer för den som anskaffat en fastighetsinvestering;

3) anskaffningens art;

4) tidpunkt då en i 121 a § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedd byggtjänst slutfördes eller fastighet togs emot;

5) den i 121 d § 2 mom. i mervärdesskattelagen avsedda momsen som ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering; och

6) den andel av momsen som ingår i anskaffningen av en fastighetsinvestering, för vilken avdrag har kunnat göras i samband med att byggtjänsten slutfördes eller fastigheten togs emot.

Den skattskyldige skall dessutom förvara entreprenadavtal, köpebrev och andra motsvarande handlingar som bestämmer momsen som ingår i anskaffningen av en fastighetsinvestering.

2 §

Om de i 1 § nämnda uppgifterna ändras, anges i utredningen orsak till och tidpunkt för ändringen, de ändrade uppgifterna samt datum då ändringen har antecknats.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 12 december 2007

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.