1234/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om upphävande av 12 § i förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 12 § i förordningen av den 17 december 1993 om forskningscentralen för de inhemska språken (1213/1993).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.