1233/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om utbildningsstyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 25 januari 1991 om utbildningsstyrelsen (183/1991) 1 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 149/2006, som följer:

1 §

Sådana andra funktioner som avses i 1 § 2 mom. i lagen om utbildningsstyrelsen är förandet av det antagningsregister som avses i lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998), ordnandet av de allmänna språkexamina som avses i lagen om allmänna språkexamina (964/2004), de språkexamina som avses i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) samt den examen för auktoriserade translatorer som avses i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.