1230/2007

Given i Helsingfors den 12 december 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 och 3 mom. i lagen av den 31 maj 2002 (453/2002) om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster:

1 §

För att täcka sina kostnader för förvaltningen och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet och för informationstjänsterna och utvecklandet av systemet får Lantmäteriverket av de inkomster som under förordningens giltighetstid inflyter av fastighetsdatasystemets prestationer en inkomst som motsvarar dessa kostnader, dock högst 21 % av inkomsterna under förordningens giltighetstid.

Lantmäteriverket redovisar de faktiska kostnaderna till delegationen för fastighetsdatasystemet i januari 2009 i fråga om kostnaderna för 2008 och före utgången av januari 2010 för hela den period förordningen är i kraft.

2 §

För att täcka de kostnader som orsakas av ibruktagandet av det riksomfattande fastighetsdatasystemet får de kommuner som för fastighetsregister sammanlagt 2 746 968 euro av intäkterna av fastighetsdatasystemets prestationer, och Lantmäteriverket får 2 745 915 euro för att täcka de kostnader som förorsakas av utvecklandet av systemet och föreberedelserna före ibruktagandet.

3 §

För att täcka de kostnader som orsakas av andra än i 1 och 2 § avsedda åtgärder inom fastighetsdatasystemet betalas till de myndigheter som har hand om systemet följande procentandelar av den inkomst av fastighetsdatasystemets prestationer som kvarstår efter att ersättningar enligt 1 och 2 § betalats ut:

1) Lantmäteriverkets andel är 39,9 procent;

2) justitieministeriets andel är 29,4 procent; och

3) den gemensamma andelen för de kommuner som för fastighetsregister är 30,7 procent.

De kommuner som för fastighetsregister får i egenskap av informationsproducenter en del av kommunernas gemensamma, ovan i 1 mom. 3 punkten avsedda andelen i proportion till den mängd uppgifter om registerenheter som fastighetsregisterföraren ansvarar för och som lämnats ut ur fastighetsdatasystemet. Andelarnas storlek framgår av tabellen som följer förordningen.

4 §

Lantmäteriverket fördelar de i 2 § nämnda andelarna till de kommuner som för fastighetsregister i proportion till de kostnader för ibruktagande som kommunerna meddelat Lantmäteriverket, i tre lika stora poster på 915 656 euro så att den första posten betalas senast den 30 juni 2008, den andra posten senast den 31 december 2008 och den tredje posten senast den 30 juni 2009.

Av de inkomster som influtit fördelar Lantmäteriverket de andelar som avses i 3 § till justitieministeriet månatligen, före utgången av följande månad. Lantmäteriverket betalar andelarna till de kommuner som för fastighetsregister enligt följande:

av de inkomster som influtit under tiden 1.1.2008 ― 31.5.2008 senast den 30 juni 2008,

av de inkomster som influtit under tiden 1.6.2008 ― 31.8.2008 senast den 30 september 2008,

av de inkomster som influtit under tiden 1.9.2008 ― 31.12.2008 senast den 31 januari 2009,

av de inkomster som influtit under tiden 1.1.2009 ― 31.5.2009 senast den 30 juni 2009,

av de inkomster som influtit under tiden 1.6.2009 ― 31.8.2009 senast den 30 september 2009 och

av de inkomster som influtit under tiden 1.9.2009 ― 31.12.2009 senast den 31 januari 2010.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari och den är i kraft till utgången av december 2009.

Helsingfors den 12 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Tuire Taina

KOMMUNERNAS ANDELAR AV KOMMUNERNAS GEMENSAMMA INKOMSTER UNDER TIDEN 1.1.2008 - 31.12.2009
Kommunnummer Kommunens namn Andel %
K010 ALAVUS 0,11
K020 AKAA 0,30
K049 ESBO 6,21
K061 FORSSA 0,80
K069 HAAPAJÄRVI 0,11
K075 FREDRIKSHAMN 0,50
K078 HANGÖ 0,60
K079 HARJAVALTA 0,30
K091 HELSINGFORS 10,12
K092 VANDA 5,21
K102 HUITTINEN 0,20
K106 HYVINGE 2,10
K109 TAVASTEHUS 1,90
K111 HEINOLA 0,71
K140 IDENSALMI 0,50
K143 IKALIS 0,11
K153 IMATRA 1,50
K167 JOENSUU 1,40
K179 JYVÄSKYLÄ 2,30
K182 JÄMSÄ 0,30
K186 TRÄSKÄNDA 2,40
K202 S:T KARINS 0,20
K205 KAJANA 1,00
K214 KANKAANPÄÄ 0,40
K220 KARIS 0,60
K224 HÖGFORS 0,60
K235 GRANKULLA 0,30
K240 KEMI 0,80
K245 KERVO 1,50
K271 KUMO 0,20
K272 KARLEBY 1,40
K285 KOTKA 1,70
K286 KOUVOLA 1,30
K287 KRISTINESTAD 0,20
K297 KUOPIO 2,00
K301 KURIKKA 0,30
K306 KUUSANKOSKI 1,00
K398 LAHTIS 3,41
K405 VILLMANSTRAND 2,00
K408 LAPPO 0,30
K422 LIEKSA 0,20
K430 LOIMAA 0,30
K434 LOVISA 0,50
K444 LOJO 0,91
K478 MARIEHAMN 0,60
K491 S:T MICHEL 1,10
K506 MÄNTTÄ 0,20
K529 NÅDENDAL 0,60
K536 NOKIA 1,60
K541 NURMES 0,20
K543 NURMIJÄRVI 0,20
K563 OULAINEN 0,20
K564 ULEÅBORG 4,11
K573 PARGAS 0,40
K581 PARKANO 0,11
K593 PIEKSÄMÄKI 0,50
K598 JAKOBSTAD 1,00
K609 BJÖRNEBORG 3,61
K638 BORGÅ 1,20
K678 BRAHESTAD 0,40
K680 RESO 1,00
K684 RAUMO 1,00
K694 RIIHIMÄKI 1,40
K698 ROVANIEMI 1,30
K734 SALO 0,91
K740 NYSLOTT 1,10
K743 SEINÄJOKI 1,50
K754 ANJALANKOSKI 0,20
K778 SUONENJOKI 0,20
K835 EKENÄS 0,50
K837 TAMMERFORS 5,41
K851 TORNEÅ 0,60
K853 ÅBO 4,41
K858 TUSBY 0,11
K893 NYKARLEBY 0,11
K895 NYSTAD 0,30
K905 VASA 1,70
K908 VALKEAKOSKI 0,71
K912 VAMMALA 0,40
K915 VARKAUS 1,00
K936 VIRDOIS 0,11
K977 YLIVIESKA 0,40
K992 ÄÄNEKOSKI 0,80
Sammanlagt 100,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.