1226/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2006 om Lotsverkets lotsningsavgifter (1396/2006) 5 § som följer:

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till utgången av 2008.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman
Mika Mäkilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.