1220/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan mejerier beviljas transportbidrag för mjölk år 2007 så som bestäms i denna förordning.

Med mjölk avses i denna förordning helmjölk som insamlats hos producenterna.

2 §
Transportbidrag för mjölk

Till mejerier kan år 2007 beviljas transportbidrag för mjölk till ett belopp av sammanlagt högst 2,08 miljoner euro för mjölk som 2006 insamlats från följande stödområden som omfattas av nordligt stöd. Bidragen kan betalas till högst följande belopp:

Stödområde Bidrag euro/1 000 liter
C2 norr 10,41
C3:P2 14,46
C3:P3 8,28
C3:P4 3,52
C4:P4 15,55
C4:P5 56,70

Till de områden som omfattas av transportbidrag för mjölk och som avses i 1 mom. hör följande kommuner:

C2 norr

Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala och Kajana

C3:P2

Hyrynsalmi, Keminmaa, i Ii kommun före detta Kuivaniemi kommun, Simo, Tervola och Yli-Ii samt Kuhmo och Torneå stad

C3:P3

Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Ranua, Suomussalmi, Taivalkoski och Övertorneå samt Rovaniemi

C3:P4

Kuusamo och Posio

C4:P4

Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski och Sodankylä

C4:P5

Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä kommun de lägenheter som hör till mjölkproduktionsstödsområdet C4/P5.

Om summan av det transportbidrag som med stöd av denna förordning och i övrigt har betalats eller skall betalas till bidragstagaren överstiger det belopp som föreskrivs i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

3 §
Ansökan om och betalning av transportbidrag för mjölk

Ansökan ska upprättas enligt Landsbygdsverkets föreskrifter.

Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det i 2 § nämnda maximibeloppet, sänks stödet proportionellt med hänsyn till överskridningen.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.