1219/2007

Given i Helsingfors den 13 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i förordningen om skatteredovisning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 6 november 1998 om skatteredovisning (804/1998) 1 § 2 mom. och 2 § 3 mom.,

sådana de lyder, 1 § 2 mom. i förordning 1339/2001 och 2 § 3 mom. i förordning 1323/2006, som följer:

1 §
Utdelning av skatterna på förvärvs- och kapitalinkomst vid förskottsuppbörden

Som grund för de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning används den senast slutförda beskattningen. Som beräkningsgrund används också ändringen i kommunens folkmängd och medlemsantal av den evangelisk-lutherska församlingen samt kommunens och församlingens inkomstskattesats.

2 §
Grunderna för beräkning av de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten

Som grund för beräkningen av skogsposten och skogsskatteandelen används Skogsforskningsinstitutets uppgifter om bruttorotprisinkomsterna per skogscentral. Som uppskattade uteblivna rotprisinkomster för naturskyddsområden enligt 13 § 4 mom. i lagen om skatteredovisning används den årliga avkastning av skogsbruket som Forststyrelsen har beräknat för skogsmarkerna i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 13 december 2007

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.