1213/2007

Given i Helsingfors den 12 december 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 153 § 3 mom., 159 § 4 mom. och 202 § i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006):

1 §
Beräkningsgrunder för Sjömanspensionskassan

Beräkningsgrunderna i bilaga 1 tillämpas vid beräkning av

1) det belopp av pension enligt 153 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) som motsvarar pension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006);

2) de i 159 § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner avsedda storheter som behövs för fördelningen av kostnader som skall betalas gemensamt;

3) den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 202 § i lagen om sjömanspensioner;

4) den i 208 § i lagen om sjömanspensioner avsedda kalkylmässiga del som ska reserveras för fluktuationer i försäkringsriskerna.

Vid beräkningen används de koefficienter som anges i bilaga 2.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2007.

Förordningen tillämpas första gången vid beräkningen av den försäkringstekniska ansvarsskulden för år 2007 och vid den ansvarsfördelning som verkställs för år 2007.

Helsingfors den 12 december 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.