1208/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om rehabilitering av frontveteraner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 29 december 1988 om rehabilitering av frontveteraner (1348/1988) 3 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 929/2003, som följer:

3 §

I de fall som avses i 2 § 3 mom. i lagen om rehabilitering av frontveteraner kan en frontveterans make delta i anstaltsrehabiliteringen samtidigt med veteranen under högst 14 dygn och i andra fall under högst 10 dygn. En förutsättning för att maken ska få delta i anstaltsrehabilitering är att en gemensam rehabiliteringsperiod är ändamålsenlig med tanke på målen för frontveteranens rehabilitering.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.