1205/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i IMDG-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern, föreskrivs:

1 §

De i London den 18 maj 2006 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolution MSC.205(81) gjorda ändringarna i IMDG-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), vilka godkänts av republikens president den 15 juni 2007, träder i kraft den 1 januari 2008 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och på svenska.)

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.