1201/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller underhållstrygghet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna ska en socialvårdsmyndighet till Folkpensionsanstalten avgiftsfritt på dess begäran lämna personuppgifter som behövs för att förbereda skötseln av uppgifterna enligt lagen om underhållstrygghet (671/1998), med undantag för fastställandet av underhållsbidrag, och som gäller barn, den som lyfter underhållsstöd och den underhållsskyldige samt uppgifter som gäller avtal om underhållsbidrag och domar i underhållsbidragsärenden, ansökningar och beslut om underhållsstöd, betalning av underhållsstöd, indrivning av underhållsbidragsfordringar, återkrav av underhållsstöd samt efterskänkning av kommunens regressfordringar när den underhållsskyldige är insolvent.

Folkpensionsanstalten kan få de uppgifter som nämns i 1 mom. av socialvårdsmyndigheten med hjälp av teknisk anslutning utan klientens samtycke.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 120/2007
ShUB 18/2007
RSv 81/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.