1198/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om upphävande av 5 § i förordningen om inrättande av ett särskilt naturskyddsområde vid mynningen av Laajoki å

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 5 § i förordningen av den 3 december 1971 om inrättande av ett skärskilt naturskyddsområde vid mynningen av Laajoki å (822/1971).

2 §

Denna förording träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Satu Sundberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.